HVRB
Secretariaat: Dhr. A.J. Deusing, Blauwe Reiger 17, 4411 EA Rilland. Email: secretarishvrb@zeelandnet.nl
ONDERHOUD ONDERHOUD
Welk onderhoud is voor eigen rekening? Er zijn onderhoudskosten voor uw eigen rekening, maar dat blijft beperkt tot de zogenaamde ‘kleine herstellingen’. Welke dat zijn staat in een wettelijke regeling die het ‘Besluit kleine herstellingen’ heet. Verhuurders mogen het daarin staande overzicht van het ‘huurdersonderhoud’ niet naar eigen inzicht aanvullen in bijvoorbeeld het huurcontract of in ons ‘onderhouds-ABC’ . Van de wettelijke onderhoudsverdeling mag namelijk niet in het nadeel van de huurder worden afgeweken. Blijkt uit het huurcontract dat de huurder toch meer onderhoud moet doen dan de kleine herstellingen, dan is die bepaling niet geldig. Geen noemenswaardige kosten. Verder mogen bepaalde kleine herstellingen geen ‘noemenswaardige’ kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld het repareren van kranen, sloten en roosters), moet bij een aantal de plaats of installatie waar(aan) het herstelwerk nodig is voor de huurder bereikbaar zijn (bijvoorbeeld bij het ramen lappen of schoonmaken van de goten) en/of moet de kleine herstelling onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen (bijvoorbeeld bij technische installaties als de verwarming). Is er in die gevallen sprake van noemenswaardige kosten, onbereikbare plaatsen of vereiste technische kennis, dan komt de kleine herstelling toch voor rekening van de verhuurder. Doet de verhuurder het klusje vervolgens niet, dan moet de huurder hem daartoe schriftelijk sommeren, zoals bij andere onderhoudsgebreken. In de bijlage vindt u het overzicht van kleine herstellingen die voor rekening van de huurder zijn. Te downloaden in PDF. Stappenplan bij onderhoudsgebreken voor huurders of gezamenlijke actie van de buurt of complex. Klacht melden via telefoon of email. * maak een duidelijke afspraak over wanneer er iemand langs komt. * Komen ze niet? Dien dan een klacht in bij Beveland Wonen, ook als het een afspraak bij een bedrijf was. * Geef duidelijk aan wat de klacht is en wat u denkt dat er moet gebeuren om de klacht te verhelpen. * Ga na in uw buurt of u de enige bent. Klacht schriftelijk melden. * Als er niks gebeurt binnen een redelijke termijn, opnieuw bellen/mailen, maar ook een brief sturen zodat u kunt aantonen dat u de klacht echt heeft gemeld. * in de brief een termijn van 6 weken noemen. * Klachtenformulier invullen en bijvoegen bij de brief (te downloaden aan de linkerkant). Naar de klachtencommissie van de woningcorporatie. * Meestal vertegenwoordiging van de huurders (HVRB) en van de verhuurder (Beveland Wonen). De Huurcommissie. * Een onderhoudsprocedure kunt u starten als u in een sociale woning zit. * Dit kost u € 25,00. Wanneer u gelijk krijgt, krijgt u de € 25,00 terug. * U kunt starten als het 6 weken geleden is dat u de klacht hebt gemeld en de verhuurder niet heeft gereageerd. * Wacht niet langer dan een half jaar na de melding anders doet de huurcommissie niets meer. * De huurcommissie kan, als het om een ernstig probleem gaat, de huur tijdelijk verlagen. * De huurcommissie kan een verhuurder (Beveland Wonen) niet dwingen om het onderhoud te doen. Het probleem zelf (laten) verhelpen. * Bij geen reactie: ** Is er een wettelijke mogelijkheid om te laten verhelpen en in mindering te brengen op de huurprijs. ** Vraag in elk geval bij verschillende bedrijven een prijsopgaaf en leg die alsnog aan de verhuurder voor. ** Reageert die dan nog niet, kies dan de goedkoopste. Naar de rechter. * Wanneer u het er niet mee eens bent met de uitspraak van de huurcommissie. * Informeer hoe hoog de griffiekosten zijn. * Begin met een brief waarin u de klachten meldt, een termijn geeft en aangeeft dat u na afloop van die termijn naar de rechter zult gaan.
Reimerswaal & Borsele ONDERHOUD ABC ONDERHOUD ABC
HUURDERSVERENIGING REIMERSWAAL EN BORSELE